BEKERJA KERAS

  • 17 November 2017
BEKERJA KERAS

 " ILMU ADALAH HARTA YANG TIDAK AKAN HABIS "

" PENGETAHUAN AKAN BERATI DENGAN MENGAMALKANNYA "

  • 17 November 2017